Priesterstudent

Theo Egberts is ruim drie jaar kapelaan in Balk. In januari 1934 wordt hij kapelaan in Sint Jozefparochie in Zwolle, in de wijk Assendorp. Hij valt er vooral op door zijn werk voor de jeugdbeweging.

Op 25 augustus 1939 benoemt aartsbisschop Johannes De Jong Theo Egberts tot kapelaan in de Utrechtse Gertrudisparochie. In de Rivieren- en Dichterswijk wonen zo’n elfhonderd gezinnen, vaak met veel kinderen. Theo Egberts, pastoor Van der Heijden en zijn collega’s Bernard Koopmans en Johannes Vernooy hebben samen de zorg voor zesduizend parochianen.

Tijdens de oorlog is de kamer van kapelaan Egberts samen met de keuken de enige verwarmde kamer in de pastorie. In november 1944 begint Theo Egberts hier met zijn dagboek. Hij gelooft dan nog dat die aan het eind van het jaar wel over zal zijn, maar dat valt erg tegen.

Na de oorlog is Theo Egberts ook in Utrecht actief in het jeugdwerk. De bisschop benoemt hem tot aalmoezenier van de verkennerij voor heel Utrecht. Theo Egberts zal tien jaar als kapelaan aan de Gertrusdisparochie verbonden blijven.

Ludgeruskerk Balk (foto archief Ludgerusparochie)