Priesterstudent

Zijn middelbare schooltijd brengt Theo Egberts door in Culemborg, in het internaat van het kleinseminarie. De zesjarige opleiding op gymnasiumniveau bereidt de studenten voor op het priesterleven.

In 1924 zet de jonge student zijn priesteropleiding voort op het grootseminarie Rijsenburg in Driebergen-Zeist. Ook deze opleiding is intern. Gedurende hun studie ontvangen de studenten diverse vormen van wijding: van subdiaken, diaken tot priester. Op 15 juli 1931 wordt Theo Egberts door de aartsbisschop van Utrecht tot priester gewijd. Drie weken later benoemt de bisschop hem tot kapelaan in de rooms katholieke Ludgerusparochie in het Friese Balk. Theo Egberts is dan 25 jaar jong.

Eetzaal kleinseminarie Culemborg (foto voormalig stadsarchief Culemborg)